ประกาศเลื่อนการอนุมัิติเงินกู้เป็น 28 มิถุนายน 2556
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2013-06-14 13:58:16
IP: 58.9.213.69
 

เรียน ท่านสมาิชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ทุกท่าน

                  ตามที่ ได้มีการจ่ายตรงเงินเดืิอน สหกรณ์ได้เชิญสมาชิกที่ยื่นกู้จำนวน 1 ล้านบาทขึ้นไป และสว.การเงิน,เจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละบก. ได้เข้าร่วมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบถึงปัญหาแนวทางการหักเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์ โดยสมาชิกที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.56-31พ.ค.56 จำนวน 97 ราย ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินกู้ในวันที่ 17 มิ.ย.56 นั้น 

                  เนื่องจาก สว.การเงิน บางบก.แจ้งว่า สภาพปัญหาการหักเงินสมาชิกมีเงินเดือนไม่พอหัก สาเหตุเพราะกู้เงินจากสหกรณ์ตร.,บช.น.หรือธนาคารออมสิน สหกรณ์จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่ามีสมาชิกรายใดที่เงินเดือนไม่พอหักชำระหนี้สหกรณ์ฯ จึงขอเลื่อนการอนุมัติเงินกู้ทั้งหมดเป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ต้องขออภัยท่านสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ