รายการเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปาบ้านพักส่วนกลาง บช.น.ประจำเดือน เม.ย.56
Posted: ด.ต.สานิตย์ฯ งานสวัสดิการ บช.น. Date: 2013-04-29 10:51:52
IP: 58.9.208.157
 

 

 

           รายการเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปา เงินค่าบำรุงสถานที่

และเงินประกันทรัพย์สินเสียหายในอาคารบ้านพักราชการส่วนกลาง

บช.น. ประจำเดือน เม.ย.56 (อาคารถนอมมิตรพาร์ค, รามอินทรา

1-8 ,สวนมะลิ และอาคารตลิ่งชัน)โดยให้หักเงินรายได้ประจำ

เดือน  พฤษภาคม 2556 แล้วจัดส่งเงินค่าน้ำที่ ฝอ.1 เป็นเช็คในนาม

"การประปานครหลวง"  โดยตรง(เรียน สว.งานสวัสดิการ ฝอ.1 บก.อก.บช.น.) 

            ส่วนเงินค่าบำรุง และเงินประกันทรัพย์สิน

เสียหาย ให้ส่ง ฝอ.7 เป็นเช็คในนาม "กองบัญชาการตำรวจ

นครบาล" ตามหนังสือ บช.น. ที่ 0015.114/234 ลง 26 เม.ย.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ