รายการเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปาอาคารรามอินทราประจำเดือน ม.ค.56
Posted: ด.ต.สานิตย์ งานสวัสดิการ บช.น. Date: 2013-02-07 14:28:35
IP: 58.9.93.150
 

 

 

       รายการเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปา เงินค่าบำรุงสถานที่และเงินประกันทรัพย์สินเสียหายในอาคารบ้านพักราชการส่วนกลาง บช.น. ประจำเดือน   ม.ค.56 ( รามอินทราอาคาร 1-8 )โดยให้หักเงินรายได้(เงินเดือน)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 แล้วจัดส่งเงินค่าน้ำที่ ฝอ.1 เป็นเช็คในนาม "การประปานครหลวง" ส่วนเงินค่าบำรุง และเงินประกันทรัพย์สินเสียหายให้ส่ง ฝอ.เป็นเช็คในนาม "กองบัญชาการตำรวจนครบาล" ตามหนังสือ บช.น. ที่ 0015.114/53 ลง 6 ก.พ.56 โดยแยกเช็คออกจากอาคาร ถนอมิตร, สวนมะลิ และตลิ่งชันŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ