วิธีสมัครสมาชิก เพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2013-12-13 15:25:24
IP: 101.108.219.39
 

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

1.พิมพ์ www.msc2519.com เพื่อเข้าสู่หน้าแรกของ website สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล

2.สังเกตุตารางด้านซ้ายมือของ website จะเห็นช่องที่เขียนว่า "สมัครสมาชิก" จากนั้น คลิ้กเข้าไป

3. หลักจากที่คลิ้กที่ ช่องสมัครสมาชิก แล้วให้สมาชิก กรอกรายละเอียดทั้งหมดตามช่องว่าง จากนั้นคลิ้กที่ "ลงทะเบียน"

4.หลังจากนั้น เมื่อพิมพ์ www.msc2519.com ให้สังเกตุด้านซ้ายของ website จะปรากฏช่องที่ว่า "ลงทะเบียน" และ "รหัสผ่าน" เมื่อกรอกรายละเอียดครบทั้งหมดให้ คลิ้กที่ คำว่า "เข้าสู่ระบบ" 

5.เสร็จสิ้นกระบวนการ 

(หมายเหตุ ช่องที่ขึ้นว่า "เลขทะเบียน" ให้สมาชิกใส่ รหัสเลขที่สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วน password หรือรหัสผ่าน สมาชิกสามารถกำหนดตัวเลขได้เอง)   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ