ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ บช.น.
Posted: เมธิชัย อัครพงศ์พาณิชย์ Date: 2013-01-07 13:59:20
   
  ท่านประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของออมทรัพย์ บช.น.ทุกท่าน ได้ดำเนินการจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งของสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรและธิดาของสมาชิกทุกท่านนั้น และยังเป็นขวัญ กำลังใจของข้าราชการตำรวจผู้เป็นสมาชิกแล้ว ยังคงความปลาบปลื้มมาให้บุตรธิดาของสมาชิกสหกรณ์ฯ อย่างยิ่ง กระผมในนามสมาชิกทุกทา่นขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :โชติ เสือจำศิลป์  2013-01-08 12:52:39
 
 
  ขอบคุณครับ ทางสหกรณ์จะได้พัฒนาบุคลากรรวมถึงระบบให้มีความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาในทุกๆด้านต่อไปครับ ขอบคุณครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :เดชา แก้วเจริญ  2013-01-09 12:20:35
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :เมธิชัย อัครพงศ์พาณิชย์  2013-01-12 08:19:54
 
 
  เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ และสมาชิก สอ.บช.น.ทุกท่าน กระผมขอเสนอแนวก้าวมิติใหม่ให้ทุกท่านพิจารณา ดัีงต่อไปนี้ อยากให้ทางสหกรณ์ฯ จัดหาช่องทางเจรจากับบริษัทประกันภัยทั้งหลาย บริษัทไหนจะมารับประกันจนสิ้นงบวงเงินกู้ของสมาชิก สอ.บช.น. และแต่ละบริษัทกำหนดเพดานวงเิงินประกัน ให้สอดคล้องกับวงเงินกู้ เพื่อประกวดสู้ราคากันต่อไป ทั้งนี้กระผมคิดว่าสมาชิกทุกท่านจะได้ประโยชน์กับบริษัืทประกันฯ ในทางบวกไม่มากก็น้อย ประกอบกับผู้กู้และผู้ค้ำจะได้สบายใจ ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขการปฏิบัติดังนี้ 1.ภาคบังคับทุกคนที่เรื่องยื่นกู้ 2.ภาคสมัครใจ 3.ภาคอิสระตามใจชอบ ตามเงื่อนไขข้างบนนี้ค่าใช้จ่ายบริษัทประกันฯ สามารถหักจากวงเงินกู้ของผู้กู้ และผู้กู้ต้องยินดียอมจ่ายเอง ในส่วนตัวกระผมคิดว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียนะคร๊าบ ให้ท่านสมาชิกช่วยกันพิจารณาด้วยนะคร๊าบ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :วราฤทธิ์ ชูถม  2013-01-18 21:49:09
 
 
  เห็นด้วยอย่างยิ่งความคิดเห็นที่ 3 เมื่อก่อนเคยถูกหักเงินใช้หนี้ผู้กู้ฐานะผู้ค้ำ จนเงินเดือนเกือบติดลบ ไปแจ้งให้สหกรณ์ตามหนี้ผู้กู้ สหกรณ์บอกว่า ไม่มีความสามารถแล้วไปค้ำเขาทำไม่ ( ตามกฎหมายว่าอย่างไร )
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ชาติชาย โรจน์ประดิษฐ  2013-01-20 10:44:20
 
 
  ผมทำเรื่องขอรับทุนการศึกษาให้กับบุตรแต่ทำไมไม่มีรายชื่อรับทุนการศึกษารคับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: